Member

Professor

Toshiyuki TSUCHIYA

Associate Professor

Jun HIROTANI

Junior Associate Professor

Amit BANERJEE

Researcher

Robert Claude MEFFAN

Keiko KAWANO

Masaki SHIMOFURI

Assistant Staff

Yachiyo MITSUSHIMA


Student

PhD student

Wei YU
Syun KIYOSE
Yuki AKURA

Master 2nd

Taiki IJIMA
Shuto KAWAGUCHI
Misaki SENGA
Tsubasa SUZUKI
Ayumu TAKAHASHI
Koki NAKAHIRA
Hiroya MOROTOMI
Ryuto YAMASAKI

Master 1st

Yasuaki IKEDA
Yuta KAWASHIMA
Kosuke SHIMA
Kazuma HIRATA
Takato MATSUMOTO

Undergraduate

Masaki UNO
Seita UMEMOTO
Haruki OZASA
Kazuki SENOO
Kanta FUJIWARA
Chang HSU

alumni

2020年7月12日