Member

Professor

Toshiyuki TSUCHIYA

Associate Professor

Jun HIROTANI

Junior Associate Professor

Amit BANERJEE

Researcher

Robert Claude MEFFAN

Keiko KAWANO

Assistant Staff

Aya SOUMA


Student

PhD student

Masaki SHIMOFURI
Wei YU
Syun KIYOSE

Master 2nd

Kenji MORITA
Yuki AKURA
Yudai TAKEDA
Yuma Ohara
Mikiya OKI
Qiqi ZHAN

Master 1st

Taiki IJIMA
Shuto KAWAGUCHI
Misaki SENGA
Tsubasa SUZUKI
Ayumu TAKAHASHI
Koki NAKAHIRA
Hiroya MOROTOMI
Ryuto YAMASAKI

Undergraduate

Yasuaki IKEDA
Yuta KAWASHIMA
Kosuke SHIMA
Kazuma HIRATA
Shun-ichiro MATSUDA
Takato MATSUMOTO

Special Research Student

Yuki MATSUNAGA (Doctor course student of Nagoya University)


alumni

2020年7月12日